2009: ಐದನೇ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಮಂಗಳೂರು / 5th Sammelana, Mangaluru

ಕ್ಷೇತ್ರ ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯತೆ / Focal Theme
ಕರಾವಳಿ ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಉಸ್ತುವಾರಿಕೆ / Costal Environment Protection and Management
ಒಟ್ಟು ಪ್ರಬಂಧಗಳು / Total papers: 200
ಒಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು / Total participants: 350

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರಾಲಂಕೃತರು / Visvesvaraya Vijinana Puraskara recepients

ಡಾ. ಡಿ. ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ
ಧರ್ಮಸ್ಥಳ

Dr. D. Veerednra Hegde
Dharmasthala

ಡಾ. ಡಿ. ನಾಗರಾಜ್
ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, NIMHANS, ಬೆಂಗಳೂರು

Dr. D. Nagaraj
Ex- Director-VC, NIMHANS, Bengaluru

ಡಾ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಸವರಾಜ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು, AIISH, ಮೈಸೂರು

Dr. Vijayalakshmi Basavaraj
Director, AIISH, Mysore