2014: ಹತ್ತನೇ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಮೈಸೂರು / 10th Sammelana, Mysore

ಕ್ಷೇತ್ರ ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯತೆಗಳು / Focal Theme
ಆರೋಗ್ಯ, ಐಶ್ವರ್ಯ ಹಾಗೂ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಗೆ ಆಹಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ / Food Technology for Health, Wealth & Nutrition
ಸಾವಯವ ಕೃಶಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು / Modern Trends in Organic Farming

ಒಟ್ಟು ಪ್ರಬಂಧಗಳು / Total papers: 500
ಒಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು / Total participants: 600

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರಾಲಂಕೃತರು / Visvesvaraya Vijinana Puraskara recepients

ಡಾ. ಎಸ್ ಬಿ ದಂಡಿನ್
ಮಾಜಿ ಉಪಕುಲಪತಿಗಳು UHS ಬಾಗಲಕೋಟೆ

Dr. S. B. Dandin
Ex-VC, UHS, Bagalkote (left)

ಡಾ. ವಸುಂಧರಾ ಭೂಪತಿ
ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು

Dr. Vasundara Bhupati
Eminenet Ayurveda expert (right)

ಡಾ. ಆರ್. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರನ್
ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈಣಿಕರು, ಮೈಸೂರು

Prof. R. Vishveshwaran
Eminent Vainika, Mysore

ಪಂಡಿತ ಭೀಮಸೇನ ಜೋಶಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರ
Pandit. Bheemasena Joshi Samskritika Vijanana Puraskaara (Center)