2016: ಹನ್ನೆರಡನೇ ಸಮ್ಮೇಳನ, ಬೀದರ / 12th Sammelana, Bidar

ಕ್ಷೇತ್ರ ವೈಶಿಷ್ಠ್ಯತೆಗಳು / Focal Theme
ಒಟ್ಟು ಪ್ರಬಂಧಗಳು / Total papers: 500
ಒಟ್ಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು / Total participants: 600

ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುರಸ್ಕಾರಾಲಂಕೃತರು / Visvesvaraya Vijinana Puraskara recepients

ಡಾ. ಬಿ ಎನ್ ಸುರೇಶ್
ಛಾನ್ಸೆಲರ್, ಐ ಐ ಎಸ್ ಟಿ, ತಿರುವನಂತಪುರಂ

Dr. B N Suresh
Chancellor, IIST, Tiruvanantapuram

ಡಾ. ವಿ ಶುಭ
ವಿಜ್ಞಾನಿ, ನಿರ್ದೇಶಕ ದರ್ಜೆ, ಎನ್ ಎ ಎಲ್, ಬೆಂಗಳೂರು

Dr. V Shubha
Scientist, Director grade, NAL, Bengaluru